10.06.2024

Ochrona prywatności a udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej wiąże się z licznymi obowiązkami związanymi z ochroną prywatności, w tym z poszanowaniem standardów ochrony danych osobowych. Dlatego istnieje pewna korelacja...

Więcej

10.05.2024

Informacja o wynagrodzeniach pracowników administracji jako informacja publiczna

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że informacja o wysokości wynagrodzenia, nagród i premii wypłaconych osobom pełniącym funkcje publiczne nie podlega ograniczeniom na podstawie art....

Więcej

07.04.2024

Nakład pracy przy udostępnieniu informacji publicznej

Czasochłonność, pracochłonność oraz kosztowność związane z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie informacji publicznej nie wpływają na stwierdzenie, czy informacja ma charakter prosty czy przetworzony. Mogą...

Więcej

07.03.2024

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Obowiązująca od 8 grudnia 2021 r. ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego to już trzecia ustawowa regulacja w tym obszarze...

Więcej

07.02.2024

Dokumenty sądowe w posiadaniu organu a informacja publiczna

W związku z wykonywanymi zadaniami publicznymi organy administracji publicznej posiadają w swoich zasobach dokumenty wykorzystywane w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Niewątpliwie przynajmniej...

Więcej

07.01.2024

Problematyka stosowania instytucji informacji przetworzonej

Stosowanie informacji przetworzonej, uregulowanej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, rodzi...

Więcej