VII Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Najbliższy termin: 21-23 październik 2024

Szkolenia dla inspektorów ochrony danych i osób odpowiedzialnych za obieg dokumentów, ich archiwizację i organizację kancelarii tajnych

Centrum Szkoleniowe Informacja Publiczna od ponad 20 lat prowadzi kursy z zakresu: zarządzania informacją publiczną, jej udostępniania, odmowy dostępu do informacji, ochrony informacji niejawnych, organizacji kancelarii tajnych, archiwizacji, ponownego wykorzystania informacji.