Marlena Sakowska-Baryła

Redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”, praktyk, doktor nauk prawnych, radca prawny i wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Doświadczony trener i wykładowca. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa do informacji. Autorka i współautorka wielu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym książki „Prawo do ochrony danych osobowych” oraz „Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo”. Bardzo wysoko oceniana na dotychczasowych szkoleniach.